Đoạn video được ghi lại ở Vườn Quốc gia Kruger, Nam Phi

Nguồn Youtube@Daran Mitchell
Avatar