Thế giới động vật 06/02/2020 07:30

Đoạn video được ghi lại ở Vườn Quốc gia Kruger, Nam Phi

Nguồn Youtube@Daran Mitchell
Avatar