Cộng đồng06/08/201711:08

Người ta đặt câu hỏi rằng không biết rồi tương lai của đứa trẻ sẽ đi về đâu khi ở với một người mẹ có tính cách bất thường như vậy?Theo VTC14

Avatar