Quốc tế 01/07/2017 10:14

Xứ Cảng thơm kỷ niệm 20 năm ngày về với cố hương bằng màn pháo hoa rực rỡ chưa từng thấy.Video: Reuters

Avatar