Quốc tế 10/05/2018 05:30

1374 thiết bị máy bay không người lái được xếp trải dài trên 1,2 km được thiết lập tạo thành những hình khối 3D tuyệt đẹp giữa trời đêm.

Kiều Oanh (Theo Reuters, Video: Ehang)

Avatar
Avatar
Vinh 10/05/2018 17:34
Thật sự là khâm phục