Cộng đồng20/08/201710:27

Một con trăn dài khoảng 3m - 4m được tìm thấy dưới giường ngủ của một gia đình. Hãy xem màn bắt con trăn khủng này như thế nào?Theo DV

Avatar