Nhạc 23/10/2018 06:30

Đạt Maniac xác lập kỷ lục mới khi rap bài 'Côn đồ trên con đò' với 176 từ trong 20 giây, vượt qua kỷ lục rap của rapper lừng danh thế giới Eminem.

Quay phim - dựng phim: Châm Phạm

Avatar