Mạng xã hội 04/11/2019 04:36

Vừa chạy xe vừa sử dụng điện thoại, nam thanh niên lái xe máy đâm thẳng vào đuôi xe ba gác

Nguồn Nguyen Thinh/OFFB

Avatar