Sao11/01/201904:34

Trong một sự kiện gần đây, Mai Phương cho biết "hiện tại sức khỏe của Phương được đánh giá trong 4 chữ là đáp ứng thuốc tốt, đáp ứng tốt mọi điều kiện của chữa trị... nên mới có thể đứng tại đây ngày hôm nay"

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @Kenh STD Channel

Avatar