Đời sống 18/11/2019 06:30

Gần 2 thập kỷ trôi qua, Trung tâm Phúc Tuệ vẫn âm thầm, lặng lẽ giúp đỡ trẻ em khuyết tật trí tuệ. Cái tên Phúc Tuệ được đặt với mong muốn giúp đỡ trẻ tự kỷ, thiểu năng trí tuệ hoà nhập với cuộc sống cũng như tìm lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho các em.

Thực hiện: Mỹ Bình, Đức Yên

 

Avatar
Avatar
Liên 26/12/2019 20:02
Mong muốn gửi 1 bé trai 5 tuổi có hoàn cảnh khó khăn