Cộng đồng 18/11/2019 11:38

Do mải sử dụng điện thoại, nam thanh niên đi xe máy đã tông vào đuôi xe ô tô 4 chỗ đang dừng chờ đèn đỏ

Video: OFFB

Avatar