Cộng đồng18/11/201911:38

Do mải sử dụng điện thoại, nam thanh niên đi xe máy đã tông vào đuôi xe ô tô 4 chỗ đang dừng chờ đèn đỏ

Video: OFFB

Avatar