Mạng xã hội05/03/202006:31

Xe ô tô ra sức báo hiệu cho người phụ nữ đi trước nhưng người này cố tình phớt lờ và đi sang đường một cách liều lĩnh

Nguồn Facebook@OFFB

Avatar