Giải trí06/06/202108:02

Nhóm nhảy đã tái hiện sự nỗ lực thầm lặng của các y bác sĩ trong tuyến đầu công cuộc chống dịch Covid-19.

Hoài Thương

Avatar