Cộng đồng11/10/202010:28

Theo quy định, cầu Long Biên chỉ cho phép người đi bộ, xe thô sơ, xe máy lưu thông. Ở hai đầu cầu đã cắm biển cấm ô tô lưu thông.

Nguồn: MXHGT

Avatar