Thời sự07/02/201909:46

Tôi thấy cần phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình. Trong năm mới tôi sẽ luyện hát karaoke nhiều hơn cũng như gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, Đại sứ Anh tại Việt Nam tiết lộ bí quyết giỏi tiếng Việt

Thái An - Xuân Minh

Avatar