Sao06/07/202104:33

Nhóm thiện nguyên Chân Tình của ca sĩ Lâm Vũ, Lương Gia Huy có những hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ người vô gia cư, người nghèo gặp khó khăn trong dịch Covid-19.

Hà Anh

Avatar