Cộng đồng 14/02/2020 04:15

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại toàn bộ hình ảnh tải xế dù đã rất cẩn thận xuống xe quan sát nhưng vẫn khiến xe tải chở đá lao xuống ruộng khi lùi

Nguồn: MXH giao thông

Avatar