Mạng xã hội 06/06/2019 05:12

Hành động bất ngờ của lực lượng tinh nhuệ, phản ứng nhanh, chuyên đối phó với tình trạng bạo động Nhật khi cẩn trọng hộ tống đàn vịt qua đường đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem trên Twister.

Video: Twister@sibaken_games

Avatar