Cộng đồng16/08/202104:21

Hai người đàn ông đang bơm lốp thì bất ngờ chiếc lốp phát nổ lớn. May mắn, cả 2 người đứng gần chỉ bị hoảng sợ và không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Video: Facebook

Avatar