Đời sống 08/07/2019 07:00

Tại lớp tập gym dành cho các trẻ em mầm non dưới 6 tuổi, các bé sẽ học tính kỷ luật từ việc xếp hàng, chào hỏi, đến vận động các động tác, dụng cụ theo chuỗi. Môn học giúp phát triển chiều cao, sức khỏe, hệ thần kinh toàn diện cho bé, đặc biết là ở độ tuổi vàng 3-6 tuổi.

Anh Phú

Avatar