Đời sống 07/07/2019 09:34

Tuy đã ngoài 60 tuổi nhưng cô Trần Thị Hương, sống tại Đà Nẵng vẫn đứng lớp dạy tiếng Anh cho các em thuộc diện khó khăn tại Đà Nẵng.

Tuy đã ngoài 60 tuổi nhưng cô Trần Thị Hương, sống tại Đà Nẵng vẫn đứng lớp dạy tiếng Anh cho các em thuộc diện khó khăn tại Đà Nẵng.

Thực hiện: Tấn Phước

Avatar