Du lịch06/12/202105:22

Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Long An đạt được những thành tựu ấn tượng, trên mọi lĩnh vực Kinh tế, đầu tư thương mại, nông nghiệp, giáo dục... Đó là bước đà quan trọng để Long An vươn cao hơn và gặt hái “quả ngọt” trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Sơn Lê
Avatar