Trong nước08/07/202107:21

Tại các chốt kiểm dịch cửa ngõ vào địa bàn tỉnh vẫn còn khá nhiều trường hợp không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đã phải quay đầu xe, không được vào địa bàn.

Đình Tuyến - Công Tuấn

Avatar