Đời sống11/05/201709:30

Ở người, nhân trung làm cầu nối để chúng ta có một khuôn mặt hoàn thiện. Nó phát huy tác dụng rõ rệt khi chúng ta còn đang ở trong bụng mẹ. Ở các loài động vật có vú, nhân trung giúp tăng độ nhạy của khứu giác. Do đó, đây rõ ràng không phải là bộ phận vô dụng như ruột thừa.Video: Tech Insider

Avatar