Góc nhìn thẳng13/06/201802:57

Tái khẳng định của Triều Tiên về phi hạt nhân hóa hoàn toàn ở hội đàm với Mỹ là tín hiệu lạc quan cho cả thế giới, nhưng có trở thành hiện thực không, còn phải chờ xem, cựu đại sứ Dương Chính Thức nói.

Thực hiện: Phạm Huyền - Hạnh Thúy - Đắc Vịnh

Video: Xuân Quý, Đức Yên, Bạt Tuấn

Avatar