Thời sự15/10/202010:33

Trận lốc xoáy ở Tiền Giang cuốn bay mái tôn lên không trung và làm sập nhà xưởng.

 Thiện Chí 

Avatar