Đời sống07/10/201711:53

Những lúc quá chén có lẽ nhiều người sẽ ước rằng, giá mà có một loại rượu nào đó uống mãi cũng không say. Và với những ai từng ước như vậy, thì bây giờ, điều ước đó đã thành sự thực.Theo VTC14

Avatar