Loài rắn hổ lục lớn nhất thế giới, có thể nặng hơn 20kg, răng nanh dài nhất trong họ rắn độc, vào khoảng 5cm.

Theo Nat Geo Wild/ Smithsonian
Avatar
Avatar
Cuối cùng thì thú cưng của tôi đã xuất hiện rồi