Loài rắn Hognose Bắc Mỹ hay rắn zombie hoặc rắn mũi hếch có một đặc tính khá thú vị

Theo National Geographic Wild France
Avatar