Cộng đồng05/10/202104:40

Sự việc được người dân dùng điện thoại ghi lại hôm 3/10 ở thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Nguồn: Newsflare

Avatar