Trong nước 15/02/2019 01:07

Người dân ở đây rất tôn sùng, xem cá voi như một vị thần trong cuộc sống.

Phạm Tâm - Quốc Huy

Avatar