Dùng sừng húc mạnh vào bụng báo gấm, linh dương Gazelle khiến đối thủ bị thương nghiêm trọng.

Theo Nat Geo Wild
Avatar