Dùng sừng húc mạnh vào bụng báo gấm, linh dương Gazelle khiến đối thủ bị thương nghiêm trọng.

Theo Nat Geo Wild
Avatar
Avatar
Có khi mình cần dũng cảm thể hiện chính mình như con Linh dương này chiến thắng được con báo.