Do đang nằm ngủ giữa ban ngày nên linh dương đầu bò không hề nhận ra nó đang bị sư tử cái đưa vào tầm ngắm.

Theo Maasai Sightings
Avatar