Thế giới động vật 31/10/2019 07:30

Phát hiện linh dương đầu bò đang gặm cỏ, linh cẩu bí mật áp sát rồi hạ gục con mồi

Nguồn Youtube@Parker Schaffel
Avatar