Thế giới động vật 10/08/2019 02:20

Một màn kịch chiến giữa hai loài ăn thịt đã diễn ra vô cùng kịch tính, cuối cùng linh cẩu cũng có thể thoát thân

Nguồn Africa Geographic
Avatar