Quốc tế 12/12/2018 01:03

Tàu sắp tới và hú còi liên tục nhưng xe đầu kéo vẫn bất chấp nguy hiểm lao qua đường ray, bị tàu hỏa tông đuôi thảm khốc.

Nguồn: ViralHog
Avatar