Thế giới16/10/202007:30

Tranh luận trên truyền hình đã trở thành một truyền thống chính trị của bầu cử Mỹ. Qua 60 năm, đã có nhiều thứ thay đổi.

A.B (Theo WSJ, NBC News...)

Avatar