Phim 19/05/2019 04:36

Nhóm người biểu tình đã giơ cao biểu ngữ yêu cầu chính phủ bác bỏ luật hợp pháp hóa phá thai ở Argentina tại Liên hoan phim Cannes 2019.

Biên dựng: Khánh Linh

Avatar