Cộng đồng 21/06/2019 09:45

Trong lúc băng qua đường, người phụ nữ dừng xe ngay đúng điểm mù của xe tải và bị cán qua sau đó.

Video: CHĐX

Avatar