Cộng đồng21/06/201909:45

Trong lúc băng qua đường, người phụ nữ dừng xe ngay đúng điểm mù của xe tải và bị cán qua sau đó.

Video: CHĐX

Avatar