TV Show10/02/202109:37

Lê Giang cho biết, nghệ sĩ phải có cảm xúc và Trấn Thành giống mình nên cả 2 đều ‘mít ướt’.

Huỳnh Quyên 

Avatar