Quân sự 02/11/2017 06:56

Boomerang có khả năng “nghe” tiếng súng và phát hiện vị trí của các tay súng bắn tỉa .Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh, Boomerang đang cứu mạng sống của nhiều binh lính Anh tại Afghanistan mỗi ngày. Bộ quốc phòng Anh đã đầu tư 20 triệu bảng để lắp đặt thiết bị Boomerang III lên các xe tuần tra và điểm kiểm soát...Nguồn QPVN

Avatar