Thế giới25/12/201706:17

Du Kiện Hà, người Trung Quốc vừa ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness thế giới. Cô trở thành người có lông mi dài thế giới với chiều dài của sợi lông mi lên tới 12,4 cm.

Q.N (Video: Insider, Guinness World Record)

Avatar