Thời sự17/05/202103:33

Lực lượng liên ngành lập chốt chặn ngăn người qua lại giữa 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh để phòng lây lan dịch Covid-19.

Kiên Trung - Vũ Điệp - Đình Hiếu

Avatar