Một con rắn roi xanh đụng phải một ổ kiến vàng, liệu sai lầm của rắn roi có khiến nó phải trả giá bằng cả mạng sống?

Nguồn Youtube@trans7/Christian Bassett,Noel Thomas
Avatar