Cộng đồng26/07/202009:17

Một xe ô tô 5 chỗ đã bị tàu đâm văng khi cố băng qua đường ngang

Nguồn Facebook@OFFB
Avatar
Avatar
Ngu thì chết thôi, bao nhiêu tấm gương khi vượt qua đường tàu rồi mà vẫn cố vượt