Đời sống 28/08/2019 07:30

Gần 50 mùa Trung thu trôi qua, nghệ nhân Đỗ Văn Kỳ vẫn cặm cụi làm từng chiếc đèn cù, đèn thỏ cho trẻ em vui hội trăng rằm.

Đình Hiếu 

Avatar