Một con đại bàng đuôi trắng lao xuống nước săn mồi nhưng không thể cất cánh bay lên.

Nguồn Maramedia
Avatar