Giải trí 25/01/2018 04:20

Quang Bảo đầu tư thực hiện talkshow 'Mom ơi - Quang Bảo & Mom' để trò chuyện với khán giả và chia sẻ về những câu chuyện trong gia đình, cuộc sống.

Thực hiện: Châm Phạm

Nguồn: Quang Bảo

Avatar