Mạng xã hội15/05/201811:29

Xe máy Vision phóng nhanh phanh gấp tránh taxi chuyển làn đột ngột nên ngã ra đường, đốn ngã liên tiếp 2 xe máy khác.

Video:Facebook@ Trịnh Quang Thành

Avatar
Avatar
Đồng chí này mà gặp mình là nhừ tử.