Cộng đồng09/01/202102:08

Đi hẳn sang làn đường ngược chiều đối đầu xe đi đúng, tài xế ô tô màu trắng lại thi gan, nhất quyết không nhường đường.

Video: MXHGT

Avatar
Avatar
Đâm cho nó nát mẹ nó xe đi.