Thế giới14/07/201907:30

Gần 3 tháng bị nhấn chìm trong hỏa hoạn, những hình ảnh giai đoạn đầu của quá trình tu sửa Nhà thờ Đức Bà Paris vừa được công khai trước báo giới.

Q.N (Video: Financial Times)

Avatar